Mobil huvud nytt bonnebox 2

Hållbar champagneodling – Vad innebär certifieringen högt miljövärde HVE3?

Champagne Mathelins hållbara odling HVE 3. Champagne Mathelins hållbara odling HVE 3.Champagnehuset Champagne Mathelin driver sedan flera år tillbaka sin vinodling som en hållbar odling enligt miljöcertifieringen, högt miljövärde, HVE3.

Det är vi – BonneBox – som importörer och försäljare av deras champagne i Sverige väldigt stolta och glada över. Men vad innebär det i praktiken? Det ska vi försöka reda ut här.

Det är National Environmental Certification Commission (CNCE), som står bakom miljöcertifieringen, som infördes i februri 2012. Kommissionen består av representanter från den franska staten, jordbruksfackföreningar, godkända föreningar för skydd av miljön, livsmedelsindustrin, distributörer och konsumentorganisationer i Frankrike.

CNCE har definierat det exakta ramverket och de kontrollplaner, som möjliggör certifiering av gårdar för varje nivå i systemet. Kontroller att repektive jordbrukare/vinodlare lever upp till sin certifieringsnivå genomförs vart 3:e år. Champagne Mathelin har i år fått sitt certifikat för HVE3 som gäller från 15 april 2017 till 14 april 2020.

Nivåer av miljöcertifiering:

  • Nivå 1: Överensstämmelse med miljökraven. Jordbrukaren gör en bedömning av anläggningen mot nivå 2-referensen eller nivå 3-indikatorerna.
  • Nivå 2: Överensstämmelse med ett referenssystem som innehåller 16 krav, som är miljöeffektiva.
  • Nivå 3: kvalificerad som "högt miljövärde", baseras på resultatindikatorer för biologisk mångfald, fytosanitär strategi, gödningsmedelhantering och bevattningshantering.

Exempel på vad nivå 3, "högt miljövärde", HVE3 innefattar:
  • Att systematiskt favorisera alternativa tekniker för användningen av kemikalier (till exempel jord eller klippning).
  • Att återvinna avfallet och biprodukterna som produceras av verksamheten, bortskaffa avloppsvätskor och behandla dem på egna anläggningar.
  • Att skydda den biologiska mångfalden. Detta görs genom att underhålla och distribuera en stor mängd agro-ekologiska infrastrukturer på plats som garanterar en hög grad av biologisk mångfald. Förekomsten av varierat växt- och djurliv säkerställer den ekologiska jämvikten i terroirer/jordmåner.
Märket HVE3 får fästas på färdiga produkter, till exempel vinflaskor, som innehåller minst 95% av råvaror från gårdar med högt miljövärde (HVE). Den här logotypen sitter på alla Champagne Mathelins champagneflaskor.

Mer info om HVE 3 högt miljövärde på engelska.

Mer info om HVE 3 högt miljövärde på franska.
Certifikat HVE3.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln